Paarden en pony's

Paarden en pony’s zijn van nature prooi- en kuddedieren. Voor hen is het van levensbelang

een duidelijke communicatie te hebben, want dit is hun overlevingsstrategie. De communicatie van paarden en pony’s verloopt grotendeels via lichaamstaal. Paarden reageren op mensen, zoals ze ook op elkaar reageren. Ze geven non-verbale signalen af, die, als je ze goed interpreteert, mensen bewust kunnen maken van hun eigen (vaak onbewuste) gedragspatronen.

Een paard is dus bij uitstek een dier dat mensen kan spiegelen en hen zodoende kan helpen om hun gedrag te analyseren, waardoor de mens op weg geholpen kan worden naar gedragsverandering.

 

Dieren spelen geen spelletjes, werken geen lijstjes af etc. Tijdens een coachsessie met een paard loopt het dier vrij om je heen en reageert precies zoals het dat in de vrije natuur ook zou doen. Er komen vaak verrassende dingen naar voren, waar wij mensen weer ons voordeel mee kunnen doen.

 

Voor het coachen met paarden is het niet van belang of je ervaring hebt met paarden of pony’s.

Mensen met angst voor paarden kunnen ook deelnemen aan een coach traject met paarden. Er

zal dan gewerkt worden met kleine stapjes naar het paard toe en de angst zal na verloop van

tijd juist afnemen. Sommige sessies, of delen daarvan, kunnen plaatsvinden zonder het paard

of de pony.

Een sessie met een paard of pony is altijd een belevenis en zal je ogen openen voor wat een dier een mens kan laten zien.

 

Monique Weiden, gecertificeerd paardencoach, www.deweidenpaardencoaching.nl

Monique Weiden

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...