Intuïtief bewust in het leven staan

Intuïtief Bewust in het Leven staan.

Het is niet voor niets dat je deze blog nu leest. Er is iets in de titel wat waarschijnlijk je interesse heeft gewekt. Wellicht vraag je jezelf af wat nu eigenlijk intuïtief bewust of bewust worden inhoudt? Om daar antwoord op te kunnen geven is het belangrijk om eerst eens naar het woord intuïtie te kijken. Want wat is intuïtie nu eigenlijk? 

Veel mensen denken bij intuïtie aan het onderbuikgevoel of “gut feeling” zoals het ook wel genoemd wordt. Maar dat is het niet. Het onderbuikgevoel is namelijk niets anders dan een emotie die ontstaat als je getriggerd wordt door een persoon, situatie of de omgeving waarin je komt. En deze emotie is grotendeels een gevolg van een onverwerkte ervaring uit het verleden die je (onbewust) associeert met wat je in het Nu meemaakt.  Alsof je het verleden gespiegeld ziet in het nu, een herhaling dus. Dus de emotie is grotendeels een onderdeel van je rugzak en de onderliggende gedachte(n)\oordeel is een onderdeel van een bestaand programma in je denken. Beide dus gekoppeld aan eerdere ervaringen en zeggen dus betrekkelijk weinig over wat je werkelijk in het Nu meemaakt. Je onderbuik is immers de zetel van je emoties en is dus niet je intuïtie. 

Maar wat is intuïtie dan wel? Je intuïtie is in de basis geen gevoel maar een weten. Je intuïtie is als een stem die uit je diepste innerlijk komt en die je aanwijzingen geeft wat je het beste kan doen gegeven een situatie of omstandigheid. Je weet gewoon wat te doen.  Als een soort van innerlijk kompas of innerlijke GPS. Je intuïtie is de manier waarop je hoger bewustzijn met jou als kleine ikje communiceert. Je hoger bewustzijn kun je zien als een onderdeel van jou die bovenop een berg zit en naar jou als kleine ikje kijkt. Het ziet op een hele heldere en overzichtelijke manier hoe jij je beweegt in het spel wat we het leven noemen. Terwijl jij als kleine ikje soms volledig in het duister tast bij de te maken keuzes in die vaak ondoorzichtige wereld met allerlei afleidingen, verleidingen, angsten die leiden tot twijfels en chaos. 

Je hoger bewustzijn ziet dus van ‘bovenaf’ alles kraakhelder en weet precies wat voor jou als mens, als ziel het beste is om te doen en probeert dat continu met jou als kleine ikje te communiceren. In eerste instantie via je intuïtief weten ook wel geweten genoemd. Je hebt vast wel eens een keer heel bewust ervaren dat je iets deed tegen je geweten in. En dat je daarna ook het uiteindelijke effect ervan hebt mogen beleven, namelijk innerlijke onrust, chaos, ontevredenheid, onbalans en disharmonie. Dat is ook precies wat je elke keer ervaart als je niet handelt volgens je intuïtief weten. Het doen wat je intuïtie, je (ge)weten je aangeeft geeft daarentegen altijd een bepaalde vorm van innerlijke rust, vrede, harmonie en vervulling. 

Omdat velen van ons mensen voornamelijk de focus hebben liggen op de buitenwereld, op de (ratio)gedachten en de emoties wordt deze gewetensstem helaas veelal niet gehoord. Door deze focus ontstaat er als het ware een verstorende ruis op de lijn. De stem van je intuïtie/(ge)weten is immers alleen goed hoorbaar als je innerlijk stil bent.  Om echter in situaties van ruis je toch enigszins te kunnen bereiken zal je hoger bewustzijn proberen ook op een wat meer indirectere manier met je te communiceren.  Namelijk via afgeleiden van dat weten zoals, intuïtieve gevoelens, intuïtieve gedachten en synchroniciteiten.  Intuïtieve gedachten zijn gedachtes die er in 0 seconden zijn, alsof ze uit de lucht komen vallen. Het zijn veelal gedachten waarvan je kunt zeggen: “dat had ik zelf niet kunnen bedenken”. Bovendien zit er op geen enkele manier een oordeel in. Intuïtieve gevoelens kennen hun oorsprong in je hart en zijn ook zonder oordeel maar alleen puur waarnemend. Synchroniciteiten zijn voorvallen en gebeurtenissen in de buitenwereld die je ergens op willen wijzen. Bijvoorbeeld je loopt met een vraag die je bezighoudt en ineens hoor je een liedje met bepaald woord dat er uitspringt en waarvan je weet dat het een aanwijzing of zelfs het antwoord op je vraag is.  Echter omdat het bij alle drie gaat om een indirecte manier van weten bestaat er altijd een kans op onzuiverheid.  Immers een gevoel, een gedachte, een synchroniciteit vraagt veelal om interpretatie met kans op misinterpretatie. Bovendien leidt de gelijktijdige aanwezigheid van andere gevoelens\emoties en gedachten soms tot verwarring en onhelderheid. 

Dus het verdient meer dan de voorkeur om de stem van je intuïtie\(ge)weten op een directe manier te kunnen horen. Daarvoor is het belangrijk dat je focus op je diepste innerlijk is gericht. Daar waar het innerlijk rustig is. Dus voorbij alle prikkels van de buitenwereld, voorbij je gedachten en voorbij je emoties. Dat kan alleen als je jezelf bewust gaat waarnemen. Dat betekent dat je bewust getuigen wordt van wat je doet, wat je zegt, wat je voelt en wat je denkt. Daarnaast is het nodig dat je in je dagelijks leven situaties creëert waarbij het makkelijker is om innerlijk rustig te zijn. Kortom, dat je tijd voor jou alleen creëert waarbij je de aandacht naar binnen richt. Beide vragen om een duidelijke keuze. Een duidelijke keuze om jezelf bewust te gaan waarnemen en te zien om vandaar uit de stilte in jezelf op te zoeken. In die stilte ontmoet je dan ‘je weten’ die je de antwoorden op je keuzevragen laat zien. Daarbij is het goed om te beseffen dat wat ‘je weten’ je aangeeft als antwoord soms volledig het tegenovergestelde kan zijn wat je ratio en je emoties je aangeven en wat je dus in eerste instantie vanuit je kleine ikje zou doen. Dus het volgen en doen van je geweten vraagt niet alleen om een duidelijke keuze maar ook om geloof, vertrouwen en moed!

Je intuïtie\(ge)weten geeft je niet alleen antwoord op de keuzes waar je voor staat maar zal je ook bewust maken van alles in jou wat je helder zicht en de levensflow beperkt. Oftewel maakt je innerlijke ruis zichtbaar. Denk hierbij aan je trauma’s, overlevingspatronen, belemmerende gedachten en emoties, je valse overtuigingen, je verslavingen\afleidingen\verleidingen en de energygames die speelt. Het daarvan bewust worden, het zichtbaar te maken, je gedrag aan te passen en het los te laten van de oude programmeringen maken dat je alleen maar meer toegang krijgt tot je helder weten of te wel je hoger bewustzijn. Het opruimen van deze innerlijke ruis is dus ook een belangrijk onderdeel van intuïtief bewust worden.

Hoe meer je de innerlijke en uiterlijke ruis wegneemt, je intuïtieve\(ge)weten stem gaat horen, ernaar gaat luisteren en vervolgens bewust gaat inzetten in je leven. Hoe meer je zult ervaren dat je leven in de flow komt. Hoe meer je in balans komt en hoe gezonder je wordt. Hoe meer liefde, rust, geduld, vrede, vreugde, vrijheid en vervulling je innerlijk gaat ervaren. Kortom meer dan de moeite waard om intuïtief bewust in het leven te gaan staan en zo meer bij je ware hogere zelf en het ware Leven te komen.

Wil je meer weten over intuïtief bewust worden en hoe je dit op een praktische manier kunt doen en integreren in je leven? Wellicht kan de half jaar training ‘Intuïtief Bewust Worden’ welke in oktober voor de 6e keer start in de buurt van Ede je daarbij ondersteunen. It’s time to flow! 

Meer info: https://www.intune-coaching.nl/trainingen-cursussen-workshops/training-intuitief-bewust-worden

Guy Andreoli

InTune Coaching

Guy heeft als trainer, coach, loopbaanspecialist en energetisch facilitator meer dan 12 jaar ervaring op het gebied van innerlijke ontwikkeling en bewustwording.

Groepstrainingen zijn ook als individueel traject te volgen.

 

Guy Andreoli

Guy Andreoli, aanbieder op Bewust Achterhoek, faciliteert vanuit zijn praktijk InTune al diegenen die bewuster willen worden van zichzelf, persoonlijk & spiritueel willen groeien en vanuit hun hart willen leven. Guy schrijft regelmatig artikelen over bewustwording en spiritualiteit.

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...