Astrologen, geen waarzeggers maar waarnemers!

Margreet Andriol schreef een paar maanden geleden een leuke blog over astrologie voor de website van Bewust Heerenveen. Ik las 'm en vond het leerzaam en interessant. Graag deel ik haar blog ook op deze website.

Zo rond de jaarwisseling krijgen astrologen vaak de vraag of ze voorspellingen willen doen voor het komende jaar. Welk kabinet komt er in Nederland? Staan ons nog rampen te wachten? Hoe zal de presidentswisseling in Amerika uitpakken?

Ik antwoord daar steevast op dat astrologen geen toekomstvoorspellers zijn. We werken met de cycli van planeten, niet met glazen bollen en koffiedik. We zijn geen waarZEGGERS, maar waarNEMERS.

Al eeuwenlang hebben astrologen omhoog gekeken en geobserveerd wat er allemaal gebeurde aan dat firmament. Ze zagen bijvoorbeeld de Zon rondgaan door de dierenriem en ontdekten dat dat (vanuit de aarde gezien) een jaar duurt. Daaraan konden ze ook zaken relateren.
 


 

Bijvoorbeeld dat de Zon elk jaar rond 21 maart weer op het lentepunt (0 graden Ram) is aangekomen. En dat dan overal op aarde de dag en de nacht even lang zijn. We merkten dat de Zon invloed heeft op de seizoenen, op de ontwikkelingen in de natuur en op het klimaat.

Is dat voorspellen? Nee, het is gewoon het volgen van de zonnebaan en tijdens die cyclus observeren wat er allemaal plaatsvindt. Dat zelfde kun je doen met de Maan. Als je naar de nachthemel kijkt dan kun je al snel ontdekken dat de Maan veel snellere rondjes maakt dan de Zon.

Waar de Zon een jaar over een omloop doet, racet de Maan binnen een maand door de eclyptica. Je ziet dat die vol wordt, afneemt, af en toe helemaal weg is en dan weer gaat wassen. Je merkt dat het ritme van eb en vloed met de Maan te maken heeft, dat ze invloed heeft op het groeien van gewassen, op de sfeer en op processen rond vruchtbaarheid, geboorte en de vrouwelijke cyclus.

Dit alles hebben astrologen ontdekt door waar te nemen. Ze zagen dat niets ooit stilstaat, maar dat vanuit de aarde gezien de ene planeet wel veel sneller beweegt dan de andere.

Zo kwamen ze er achter dat Mars 2 jaar doet over een ronde door de dierenriem, Jupiter 12 jaar en Saturnus zelfs ruim 28 jaar. En ook die processen hebben astrologen eeuwenlang gevolgd. Door al die jaren heen zagen ze dat gebeurtenissen op aarde samenvielen met die cycli.

Is dat te verklaren?? Een aantal zaken inmiddels wel, maar lang niet alles. Het zou best fijn zijn als we zouden snappen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar voor astrologen zijn ze niet pas wáár als er een verklaring gevonden is. Het feit dat we het waarnemen is op zich voldoende. Tenslotte, voordat de zwaartekracht was begrepen viel alles ook al op de grond. Dat kon je gewoon zien!

En zo zou je astrologie kunnen omschrijven als de leer der processen. De vakbekwaamheid van astrologen zit ‘m in het feit dat ze gebeurtenissen kunnen zien in hun context. Die economische crisis komt niet als een soort noodlot uit de lucht vallen. Nee, die was aan de beurt, passend bij die fase van het proces.

Ontwikkelingen in levens van mensen, maar ook ontwikkelingen in de wereld kun je zo in perspectief zetten. Ze zijn altijd onderdeel van een proces.

Mij maakt dat rustig. Het is niet ineens het boze leven dat je een scheiding brengt of ontslag. Of - in mijn geval - een lymebesmetting. Maar als je even achteruit stapt, en ziet in welke fase je je bevindt, dan zie je het verband met je totale ontwikkeling. Het was nu eenmaal aan de beurt.

Als je kijkt naar onze woelige wereld van dit moment, kan de angst je om het hart slaan. Wat gebeurt er? We lijken op alle fronten het stuur te verliezen.

Om zicht te krijgen op alles wat speelt in deze tijd moest ik ver achteruit stappen om het totale proces te zien. Dat heeft namelijk voor een groot deel te maken met Pluto, die maar liefst een omloop heeft van 248 jaar. Hoe stond de wereld er eigenlijk voor 248 jaar geleden? En 250 jaar daarvoor? Zijn daar parallellen te trekken?

Door in de geschiedenis te duiken merk ik dat ik de dingen die op dit moment gebeuren veel meer in perspectief kan zetten en de brede wereldontwikkeling kan zien.

In een volgend blog plaats ik met jullie de ontwikkelingen in de wereld van nu in het 248-jarige proces van Pluto. Het heeft mij verrast, en met andere ogen laten kijken, naar wat er echt plaatsvindt op dit moment. En welke initiatieven je nu al kunt zien als voorbodes van een nieuwe tijd.

Ik hoop je dan mee te kunnen nemen in het wonder van de immer bewegende en procesmatige energieën waar wijzelf en onze wereld op mogen mee bewegen in een eeuwigdurende cadans.

Als we die waarNEMEN kunnen we zoveel waars ZEGGEN.
 

Margreet Andriol, januari 2017
Praktijk voor Astrologie en begeleiding van levensprocesen - Aanbieder Bewust Heerenveen


Je reactie op deze blog is van harte welkom!

En vond jij deze blog interessant of inspirerend? Abonneer je dan op de tweewekelijkse nieuwsbrief met daarin een overzicht van de nieuwste blogs!

Plaats hier je reactie!


Je bericht wordt verzonden...