Welleco Energetisch Beheer zorgt voor energetische balans in organisaties

Welleco ECOtherapie
Zutphen

Welleco ECOtherapie houdt zich bezig met energetisch management van organisaties, huizen, boerenbedrijven en natuurgebieden. Ook verzorgen wij workshops en cursussen over energetisch management.

Welleco ECOtherapie

  • voor een beter welzijn van mens, dier en gewas
  • voor een optimale energie in woningen, bedrijven, scholen of natuurlijke milieus

Alles om ons heen is energie. Als deze energie verstoord is, lopen de dingen niet meer zo lekker. ECOtherapie neemt de verstoringen weg. Hierdoor komt de energie weer in balans en kan weer volop stromen.
 

Problemen?

Processen binnen uw bedrijf verlopen niet optimaal, mensen zitten niet lekker in hun vel, maar u kunt niet precies aangeven waar dat aan ligt.

  • U voelt zich (in een bepaalde ruimte) in uw huis niet op uw gemak.
  • Het gewas in een bepaald gebied gedijt minder goed dan verwacht.

 

De resultaten: welzijn en meer

  • U krijgt geleidelijk meer inzicht in de processen die spelen in uw bedrijf, u kunt beter aangeven waar het aan schort. Uw personeel voelt zich geleidelijk weer beter en er ontstaat energie om problemen op te lossen of om veranderingen gemakkelijker te hanteren.
  • U voelt zich niet alleen prettig in de met ECOtherapie behandelde ruimte, u komt er ook tot betere resultaten: u presteert bijvoorbeeld beter in uw kantoor aan huis of de verkoop van uw huis verloopt sneller.
  • Ook gewassen kunnen beter in hun energie komen. Hier wordt bijvoorbeeld de opbrengst van een gewas in de land- of tuinbouw hoger. Het kan ook zijn dat de biodiversiteit in een natuurgebied toeneemt.

Over Welleco ECOtherapie

Ruud Pleune (1961) is in 2008 afgestudeerd als ECOtherapeut. Vanwege zijn band met de natuur kwam hij in 1999 in aanraking met de ECOtherapie. Wat begon als een losse workshop eindigde met 6 jaar studie in de ECOtherapie. Ruud Pleune is milieukundige en in 1997 gepromoveerd op een onderzoek naar strategieen van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met het landelijk gebied, en dan vooral met de verbinding tussen natuur en landbouw, en misschien nog wel meer tussen natuurbeschermers en boeren en hun organisaties. Hij werkte bij Vereniging Natuurmonumenten en sinds 2009 bij de Milieufederaties van Gelderland en Overijssel.

In zijn vrije tijd was hij de afgelopen jaren onder andere actief als vrijwilliger op de 'boerderijschool' en in het bestuur van het ecologisch woonproject EOS in Zutphen, waar hij woont. Ook is hij namens Water Natuurlijk lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en is hij voorzitter van de Stichting Berkelfestival.

Ruud heeft 4 dochters. Zijn specialiteiten als ecotherapeut liggen op het gebied van organisaties en op projecten met interactie tussen natuur en landbouw. Hij balanceerde onder andere een biologisch melkveebedrijf en het Kootwijkerzand van Staatsbosbeheer. "Bijna altijd ben ik toch weer verrast als ik zie wat de ECOtherapie in systemen teweegbrengt," aldus Ruud.

Janny Wigman (1952) is in 2008 afgestudeerd als ecotherapeut. Haar loopbaan startte zij met een opleiding in de zwakzinnigenzorg, waar zij een aantal jaren werkzaam was. Nadat haar 2 dochters waren geboren en de schoolleeftijd hadden bereikt, kwam zij in het onderwijs terecht, waarvoor zij in 1989 haar bevoegdheid haalde.

Haar interesse voor mens en natuur bracht haar in contact met de ecotherapie, een opleiding die goed aansloot bij deze interesse. Haar expertise op het gebied van onderwijs leidde ertoe dat zij tijdens haar opleiding twee scholen balanceerde, te weten de Lans in Brummen en de kleine Prins in Doetinchem. De andere projecten waren een ontwikkelingshulporganisatie en een proeftuin annex tuinderij in Twello.

Sinds 2005 is zij woonachtig in het ecologisch woonproject EOS in Zutphen, waar zij betrokken is bij het verzorgen van het gezamenlijke middenterrein.


Welleco Energetisch Beheer

Ruud Pleune

Loverendale 27
7207 PG Zutphen

Welleco Energetisch Beheer zorgt voor energetische balans in organisaties