Kernkracht10 - Vanuit je kern in je kracht!

Kernkracht10
Brummen

Als transformatiecoach bied ik je een intensief meerdaags traject aan, waarin je zicht krijgt op datgene wat je belemmert om het leven te leiden waarvoor je in de wieg gelegd bent. Én je krijgt handvatten om daar voor te gaan!

Jarenlang heb ik als loopbaancoach mensen begeleid naar nieuw, zinvol, duurzaam werk. Doordat we gingen kijken naar de belemmerende gedachten, waardoor mensen zich laten weerhouden om het leven te leiden waarin ze zich gelukkig voelen, en deze gedachten gingen omzetten nar positieve, ondersteunende gedachten, kwam er als vanzelf een beweging op gang waardoor mensen beter in hun vel gingen zitten. Daaruit kwam ook meestel nieuw werk voort.

Zelf heb ik op 61-jarige leeftijd een intensief coachingstraject gedaan, omdat ik het gevoel had dat ik nog een omslag, een verdiepingsslag, in mijn werk (en dus mijn leven) wilde maken. Dat heeft ertoe geleid dat ik anders ben gaan werken.

Ikzelf heb deze intensive ervaren als een transformatie. Ik ben nog meer gaan werken en leven op een manier die bij mij past en waar ik gelukkig van word. Het heeft allerlei dingen tot gevolg gehad. O.a. dat ik nu mede-eigenaar ben van dit platform: Bewust Achterhoek. Maar ook dat ik een boek geschreven heb en workshops geef. En natuurlijk coach ik nog steeds mensen naar een bewust leven. Ik gun het iedereen iedereen om zo dicht te leven bij datgene waarvoor je geboren bent! Dat is m.i. de bedoeling van het leven: terugvinden waarvoor je hier kwam en daar dan vól voor gaan.

Als transformatiecoach bied ik je een intensief meerdaags traject aan, waarin je zicht krijgt op datgene wat jou belemmert om het leven te leiden waarvoor je in de wieg gelegd bent. Én je krijgt handvatten om daar voor te gaan!

Als extra specialiteit heb ik me bekwaamd in Numerologie. Je geboortedatum is een belangrijk instrument om je inzicht te geven in je bestemming in dit leven in de verschillende levensfasen. Als je ervoor open staat, dan geef ik je dit zeker mee!

Over Kernkracht10

Al vanaf mijn vroegste jeugd was ik een verteller, en wilde ik kennis vergaren en delen. Het was dan ook geen wonder dat ik na mijn studie economie, als docent aan de slag ging. Eerst bij de eerste vrouwenvakschool in Nederland, de Alida de Jongschool; daarna in het volwassenenonderwijs bij het Centrum Vakopleiding. Ik begeleidde veel mensen naar ander werk, of bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Rond mijn 40e heb ik mij omgeschoold tot psychosociaal therapeut, omdat ik steeds meer geïnteresseerd raakte in waarom mensen niet hun hart volgden, maar bijvoorbeeld voor zekerheid kozen.

Ikzelf heb alle mogelijke wegen verkend in mijn leven, en heb me bij het maken van keuzes altijd laten leiden door mijn hart. Dat heeft me financiëel weliswaar nergens gebracht, maar persoonlijk des te verder. Ik heb aan den lijve ondervonden dat het leven in vertrouwen altijd oplossingen biedt voor elk "probleem".

Ik durf te stellen, dat ik in staat ben om mijn angsten los te laten, en te leven vanuit het vertrouwen dat er altijd wonderen op mijn pad komen, als ogenschijnlijk alles tegenzit. Dat maakt het leven fantastisch!


Kernkracht10

Tineke Veenstra

Marktplein 5A
6901 AA Brummen

Lid van beroepsvereniging

Kernkracht10 - Vanuit je kern in je kracht!