Duurzaam agrarisch beheer en biologische producten van Landgoed Velhorst

Vrienden van Velhorst
Lochem

Onze missie is het duurzaam agrarisch beheer op Landgoed Velhorst voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze biologische producten, waarbij wij mensen en maatschappij betrekken, verbinden en inspireren.

Duurzame landbouw op Landgoed Velhorst

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen blijven voorzien en deze niet in gevaar worden gebracht, kiezen wij voor duurzame landbouw én kringlooplandbouw op Landgoed Velhorst in de gemeente Lochem. Dat wil zeggen dat een dergelijke vorm van landbouw toekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht.

Onze taak

Wij zien als het onze taak om zorg te dragen voor de bodem, de gewassen, de dieren, de natuur en het landschap op Landgoed Velhorst en zijn vereerd om het beheer van dit prachtige gebied in de Achterhoek de komende jaren uit te mogen voeren.

Wat willen wij bereiken

  • Biodiversiteit verhogen door herdimensionering van akkers, aanleg van akkerranden en opnemen van met name zomergranen in het bouwplan.
  • Consumenten voorzien van duurzaam geteelde producten.
  • Maatschappij en landbouw (burger en boer) te verbinden via de “Vrienden van Velhorst”.
  • Goede financiële positie door een korte keten.
  • Onderzoek doen naar verbinding tussen technologie en ecologie binnen ons bedrijf.
  • Studenten inspireren door mogelijkheden van natuur-inclusieve landbouw, zowel voor biologische als gangbare landbouw.

Samen investeren

Wij willen bijdragen aan gezond voedsel en een gezonde bodem voor nu én in de toekomst. Jij kunt hier ook aan bijdragen door lid te worden van Vrienden van Velhorst. Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar. Als lid krijg je:

  • Educatieve seizoenswandelingen (deelname per gezin)
  • Verrassende recepten met producten Velhorst
  • 10% korting op online bestelling van producten van Velhorst

Over Vrienden van Velhorst

Even voorstellen: wij zijn Winny en Arjen van Buuren. 30 November j.l. hebben we de pachtovereenkomst met Natuurmomenten getekend.

We gaan een 85 hectare extensief en gemengd boerenbedrijf exploiteren op Landgoed Velhorst. We verbouwen biologische groenten, aardappels, granen en kruiden en houden biologische schapen en koeien.

Nieuwsgierig geworden? Kom wandelen op Landgoed Velhorst langs de onze akkers.


Vrienden van Velhorst

Winny en Arjen van Buuren

Velhorst 6
7241 TB Lochem

Duurzaam agrarisch beheer en biologische producten van Landgoed Velhorst