Maria Dolphijn financiële administraties en coaching

Maria Dolphijn
Steenderen

Maria Dolphijn is deskundig op het gebied van financiële administraties en belastingaangiftes. Zij ondersteunt ondernemers met kleinere bedrijven en startende ondernemers. Persoon en plan van de (toekomstige) ondernemer staan hierbij centraal.

Als deskundige op het gebied van financiële administraties en belastingaangiftes voor het midden- en kleinbedrijf heb ik mij toegelegd op het ondersteunen van ondernemers met kleinere bedrijven en (potentieel) startende ondernemers.

Persoon en plan van de (toekomstige) ondernemer staan hierbij centraal.

Ondanks de nuchterheid van de cijfers blijven spiritualiteit en duurzaamheid onderdeel van mijn werkzaamheden. Deze samenwerking vertaalt zich naar zuiverheid in mijn werk met behoud van vakmanschap en belangenbehartiging.

Met respect voor de kennis en het vakmanschap van een ondernemer wil ik een aanvulling zijn voor de ontbrekende stukjes op financieel-administratief gebied en voor de belastingaangiftes. Dit kan naar de wens en de behoefte van de individuele ondernemer ingevuld worden.

Het is belangrijk om te weten hoe de onderneming er financieel voor staat opdat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Mijn aandacht gaat uit naar de aard van de onderneming. Door rekening te houden met de wensen en behoeftes kan een boekhouding zo ingericht worden dat deze een toegevoegde waarde is voor de ondernemer én (uiteraard) aan de wettelijke eisen voldoet.

Ik ondersteun bij:

  • Inrichten en bijhouden van de administratie
  • Periodieke verslaglegging
  • Belastingaangiftes
  • Inzicht behouden in de financiële positie
  • Ondernemingsplan maken
  • Budgetbeheer

Over Maria Dolphijn

Maria Dolphijn financiële administraties en coaching beschikt over uitgebreide expertise van financiële huishoudingen van zowel ondernemingen als particulieren.

De vakbekwaamheid is gevormd door jarenlange praktijkervaring in verschillende takken van het bedrijfsleven en het bankwezen, alsmede als docent ondernemersvaardigheden, boekhouden en bedrijfscalculatie. Maria Dolphijn heeft eveneens haar sporen als begeleider in de financieel-administratieve wereld verdiend en zij is gecertificeerd schuldhulpverlener.


Maria Dolphijn

Maria Dolphijn

Resedastraat 12
7221AT Steenderen

Maria Dolphijn financiële administraties en coaching