4 Je Leven - Hans Keupink

4 Je Leven
Zutphen

Ik heb 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met behulp van rebirthing (integratieve ademtherapie) en heb mijn praktijk 4 Je Leven genoemd, omdat je dit met rebirthing gaat ervaren. Rebirthing is God ervaren in je lijf.

Ik heb 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met behulp van rebirthing (integratieve ademtherapie). Ik heb groepen mensen begeleid met deze techniek, maar heb er een aantal jaren geleden voor gekozen om dit alleen nog individueel te doen. Alleen op die manier ben je ervan verzekerd dat je de werkelijke waarde van rebirthing gaat ervaren.

Ik heb mijn praktijk 4 Je Leven genoemd, omdat je dit met rebirthing gaat ervaren. Rebirthing is God ervaren in je lijf.

Over 4 Je Leven

Hans is geboren in 1957. Hij heeft het als kind en jongere moeilijk gehad, omdat hij niet wist hoe hij zinvol met zijn leven kon omgaan. Door een eenheidservaring in 1982 werd hem in één klap duidelijk dat het leven zoals het zich aan de buitenkant voor doet niet het ware is en dat de werkelijke waarde van het leven zich van binnen bevindt. Er bleef hem toen nog maar één doel over. De weg vrij maken naar dat diepe Innnerlijk. Sinds die tijd is hij bezig met zelfverwezenlijking. Hij is daarbij onder andere geinspireerd door Yogananda en Babaji. Sinds januari 2016 is Hans spiritueel leraar. 

Als therapeut geeft hij Psychodynamische therapie, waarbij de volgende technieken en interventies aan bod kunnen komen: bio-energetica, ReAttach bij autisme, integratieve ademtherapie, traumaverwerking, regressietherapie, reincarnatietherapie, EMDR, voice-dialoque, familieopstellingen, verliesverwerking, innerlijk kind werk, gestalt, de helende reis en tijdlijntherapie.


4 Je Leven

Hans Keupink

Schubertstraat 15
7204 PT Zutphen

Lid van beroepsvereniging

4 Je Leven - Hans Keupink