Sjamanistisch Therapeutisch Centrum

Sjamanistisch Therapeutisch Centrum Droomwever
Winterswijk

Als Regressie-, Reïncarnatie- en Hypnotherapeut, Sjamanistisch Healer en LifeBetweenLives therapeut is het zorgvuldig begeleiden van mensen in hun proces individueel en in kleine groepen al vanaf 1990 een heel belangrijk deel van mijn levensweg.

Het weer in verbinding treden met je voorouders, 7 generaties vrouwen of mannen die ons voorgingen en spiritueel gezien kunnen ondersteunen. Op het moment dat de verbinding hersteld is en er een opening gemaakt is, zodat de liefde mag stromen, wordt er een helend en diep doorwerkend proces in gang gezet.                                                                                                                             

Je hoeft geen verbinding met je voorouders te hebben in het hier en nu om dit te doen, ieder van die voorouders draagt immers zijn of haar eigen pakketje en zal dat blijven doen. Het gaat er hier primair om dat er een gevoel komt van gezien en gehoord worden en verbinding. Zodat er uiteindelijk ondersteuning ervaren kan worden.

Vrouwencirkel "de Medicijnkom";

Zusters ontmoeten op zielsniveau. Avonden waarbij vrouwen elkaar inspireren, de ziel gevoed wordt en we ons onze innerlijke schoonheid en de magie herinneren. Een cirkel van vrouwen die het contact met Moeder Aarde, haar eigen wortels en intuïtie willen ontdekken, herstellen of versterken. We ontmoeten elkaar hiervoor maandelijks op een donderdagavond.

Nieuwe data voor een tweede cirkel in oprichting vindt je op de website. De bestaande cirkel is er al jaren en is een mooie, hechte groep door de tijd heen.

Belangrijk om hier te melden is zeker ook dat er een Mannencirkel "Het Raadsvuur" gestart is. voor data hiervoor zie website onder agenda.

Over Sjamanistisch Therapeutisch Centrum Droomwever

Graag wil ik me even voorstellen.

Ik ben vanaf mijn jeugd altijd op zoek geweest naar "Het Waarom" en steeds opnieuw probeer ik te kijken vanuit zo veel mogelijk verschillende invalshoeken. 

Al vroeg in mijn jeugd waren er de vragen: Wat is wijsheid en waarom handelen mensen, zoals ze handelen? Wetend dat er veel meer is dan onze zichtbare realiteit, ging ik op zoek.

Een steeds meer wakker worden, bewustworden van de herinnering van het Innerlijk Weten en de nodige scholing heeft me hierbij geholpen. Een ingeslagen weg, die ik zal blijven bewandelen.

Via een 3 jarige Opleiding Hypno-, Regressie- en Reïncarnatietherapie, een uitgebreide opleiding Intuïtieve Ontwikkeling, maar vooral ook de vele Sjamanistische Trainingen en healings inwijdingen in Noord- en Zuid Amerika,  kreeg ik de kennis van o.a. de drie verschillende Inca paden overgedragen door Don Juan Nunez del Prado. Don Juan werd persoonlijk ingewijd door de drie laatste Inca Meesters. 

Als Hypno-, Regressie-, Reïncarnatietherapeut, LifeBetweenLives therapeut en Sjamanistisch Healer zie ik het nu als mijn opdracht om mensen te helpen met de zoektocht naar zichzelf. Het zorgvuldig begeleiden van mensen in hun proces indidvidueel en in groepen is al vanaf 1990 een heel belangrijk deel van mijn levensweg.


Sjamanistisch Therapeutisch Centrum Droomwever

Rieke Meinen

Wilhelminastraat 26
7101CR Winterswijk

Lid van beroepsvereniging

Sjamanistisch Therapeutisch Centrum