Belangrijk bericht voor aanbieders van Bewust Achterhoek. Graag lezen!

Belangrijke informatie voor aanbieders van Bewust Achterhoek.

LET OP: met alle vragen die je hebt kun je terecht bij Tineke, via het mailadres tineke@bewustachterhoek.nl

In deze mail wil ik een aantal belangrijke zaken die alleen voor de aanbieders van belang zijn onder jullie aandacht brengen.

Wij zijn inmiddels een eind gevorderd met het afleggen van bezoekjes aan al onze leden. Dat levert ons veel informatie op. Daarbij komen ook vragen van leden, die ik met deze brief wil beantwoorden, zodat het voor iedereen helder is.

Allereerst nog even voor de duidelijkheid:

Wat ons voor ogen staat met BA is het creëren van een overzichtelijk platform, waarop aangesloten aanbieders zichzelf kunnen presenteren d.m.v. een bedrijfsprofiel en waarop iedereen zijn of haar agenda kan plaatsen. Onze website wordt dankzij onze webmaster hoog in de zoekmachines gevonden. Om de zichtbaarheid nog meer te vergroten wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar ca. 1300 lezers. En verder zetten we de social media in, waarin we sowieso een aankondiging doen dat er weer een nieuwsbrief is. Op facebook en instagram hebben we in totaal meer dan 4.000 volgers. En om de contacten tussen de leden, aspirant-leden en belangstellenden te verhogen en verbinding en inspiratie te creëren organiseren we iedere drie weken een activiteit die toegankelijk is voor iedereen.

Dan wat betreft de vragen van onze leden.

1.       De Agenda. Wij krijgen vaak te horen dat mensen niet weten wanneer ze een activiteit op de agenda moeten plaatsen zodat het nog meekomt met de nieuwsbrief. Het antwoord is heel simpel: zodra je weet dat je een activiteit hebt, al is het pas in 2023, dan kun je het in de agenda plaatsen. Het wordt dan meteen zichtbaar op de website! In elke nieuwsbrief (de 1e van de maand) en elke maandagenda (de 15e van de maand) worden alle agendapunten die voor de komende 90 dagen op de website staan ook meegenomen in het overzicht dat je onderaan in de nieuwsbrief vindt.
Je ziet nu dus al bijvoorbeeld het Kerstdiner en de Nieuwjaarsbrunch van Bewust Achterhoek staan op de website, maar die komen nog niet in de agenda die onderaan de nieuwsbrief te vinden is.
We krijgen ook vaak de opmerking dat mensen pas zo laat weten dat er weer iets georganiseerd is en dat ze dan niet kunnen komen. Maar als je weet dat het op de website te vinden is, dan kun je door scrollen en alle activiteiten van BA al noteren. Ze zijn herkenbaar aan de gele/bruine/oranje bolletjes. En dan kun je nu al in je eigen agenda zetten dat je op 8 december bij een feestelijk kerstdiner kunt aanschuiven.
 

2.       Op de vraag waarom leden soms geen omzet halen uit het lidmaatschap van BA kunnen we zeggen dat het van heel groot belang is om zichtbaar te zijn. Zowel op de website via de agenda, alsook bij de bijeenkomsten. Aangezien de bijeenkomsten al een half jaar van te voren bekend zijn en ook in de agenda staan, kun je dus ruim van tevoren de datum in je agenda reserveren.
 

3.       Zichtbaarheid via de agenda en het bewuste aanbod is ook van belang (zie punt 7 voor het verschil hiertussen). Er wordt heel regelmatig een instructiebijeenkomst georganiseerd waarin je, naast praktische uitleg over hoe je je profiel en de agenda moet invullen, ook tips en adviezen krijgt. Ook als je geen workshops organiseert. Er is van alles te verzinnen om een agendapunt of een aanbod van te maken. Zodra er 4 aanmeldingen zijn voor een instructiebijeenkomst wordt er een datumprikker rondgestuurd, zodat iedereen aanwezig kan zijn.
 

4.       Je kunt je zichtbaarheid nog meer vergroten door je op te geven voor een korte presentatie tijdens een netwerkcafé of voor een ‘Heppie-een-beter-idee’-sessie.
 

5.       Ook kun je in de pen klimmen en een column schrijven voor de nieuwsbrief over iets dat je bezighoudt, of om de lezers iets interessants te vertellen m.b.t. jouw professie.
 

6.       Het is van belang om regelmatig even in te loggen en te kijken of al je gegevens nog kloppen. Als je je inloggegevens kwijt bent, wacht dan niet en mail meteen zodat je nieuwe kunt krijgen.
 

7.       We kregen af en toe de vraag of het mogelijk is om voor een tweede bedrijf een extra account aan te maken. Hierbij moet even het onderscheid vermeld worden tussen een extra rubriekweergave of een totaal nieuw account.

-          een extra rubriek kost € 20,-- en betekent dat je onder meerdere rubrieken vindbaar bent (bijvoorbeeld gezondheid en coaching) voor hetzelfde bedrijf.

-          heb je echter 2 verschillende bedrijven, dan kun je voor de helft van de prijs (€ 39,95) een tweede account aanmaken. Dit kan voorkomen als iemand bijvoorbeeld een coaching praktijk én een restaurant heeft.
 

8.       Tenslotte kwam de vraag langs hoeveel een ‘lange advertentie’ kost. Hierbij moet ik even het verschil uitleggen tussen een Agenda-item en een Bewust Aanbod.

-          Een agenda-item is een eenmalige activiteit die op een bepaald tijdstip plaatsvindt. De agenda wordt in chronologische volgorde voor 90 dagen weergegeven in de nieuwsbrief. Een agenda-item kost € 3,--, ongeacht hoeveel je bestelt. Iedereen krijgt bij betaling van het lidmaatschapsgeld 3 agenda-items gratis.

-          Een Bewust Aanbod betreft iets wat gedurende een bepaalde periode plaatsvindt. Bijvoorbeeld een doorlopende activiteit op iedere dinsdagochtend, of een actie die geldig is in een bepaalde maand, of een workshop die wel op een bepaalde dag plaatsvindt, maar waarvoor je bij vroeg boeken in de maand ervoor korting krijgt. Een Bewust Aanbod is tot een bepaalde datum geldig.
Dit is als proef tijdelijk gratis ingezet omdat er vraag naar was. Vanaf juni gaat er een prijs voor gelden van € 7,50 per Aanbod.

 

Hoewel Bewust Achterhoek in de eerste plaats een online-platform is waarop ondernemers zich kunnen presenteren, willen we ook graag een verbindend en levendig platform zijn waar mensen elkaar live kunnen ontmoeten, contacten leggen en mogelijk samenwerking aangaan.

Tijdens één van de eerste bijeenkomsten in 2022 gebeurde dat spontaan toen Lisanne van Bergen (fotograaf) en Meine Pit (natuurcoach) elkaar ontmoetten en ideeën kregen over samenwerking. Dat hebben ze geconcretiseerd en het heeft o.a. geleid tot prachtige video’s die je kunt vinden op YouTube. Tijdens de Midzomerwandeling op 18 juni kun je Lisanne en Meine aan het werk zien. 

 

LET OP: met alle vragen die je hebt kun je terecht bij Tineke, via het mailadres tineke@bewustachterhoek.nl

Liefdevolle groet, Tineke