Midwinter 2021

NIEUWSBRIEF-MIDWINTER 2021

Zoals in de vorige mail al aangekondigd werd, is deze nieuwsbrief gewijd aan Midwinter, met de column bijdrage van Lieke Deelstra. 

Wil je ook met een column in de nieuwsbrief staan? Mail mij dan.

In het nieuwe jaar 2022 hoop ik velen van jullie te ontmoeten op 13 januari bij onze Nieuwjaarslunch Bij de Rode Beuken. Adres: Schiphorsterstraat 16 – 7227 NG Toldijk.

Het tijdstip is van 10.00-13.00 uur, en na de koffie is er om 12.30 uur een lichte lunch voor iedereen. Deze keer vragen we een eigen bijdrage van € 15,--. Opgave graag via de website van Bewust Achterhoek.

I.v.m. corona laten we van tevoren nog een bericht uitgaan over wel of niet doorgang met wel of niet QR-code of testen-voor-toegang.  

In januari komt er een nieuwsbrief met belangrijke mededelingen: een overzicht van alle netwerkcafé's, activiteiten en speciale ondernemersbijeenkomsten die we als kerngroep gaan organiseren; informatie over de frequentie en inhoud van de nieuwsbrieven; en last but not least stellen we dan ons nieuwe social media team aan jullie voor. Let dus op de nieuwsbrief die begin januari binnenkomt. 

Ik wens jullie allemaal hele goede feestdagen, en hoop dat het Licht door en voor iedereen mag schijnen. Dat is wat de aarde en haar bewoners juist nu heel hard nodig hebben. 

Leef licht, reis licht, verspreid licht, wees Licht! Dat wens ik iedereen.

Tineke.

 

COLUMN - MIDWINTER

Wist je dat onze Voorouders in pre-christelijke tijden de midwinter als een Heilig moment beschouwden?

Midwinter, Yule, kerst…het draait allemaal om de langste nacht van het jaar, de zonnestilstand en het wederkeren van het Licht.

Bij de Germanen werd Yule of Joel gevierd.
Dit moment wordt ook wel het wintersolstitium genoemd, omdat de Zon dan 3 dagen ‘stilstaat’: de dagen korten dan niet meer, maar lengen ook nog niet.
Voor onze voorouders een spannend moment: uitkijken naar het eerste extra licht, een Heilig moment, teken dat de levenskracht opnieuw zou terugkomen.
Alles in de Natuur staat in het teken van rust, de energie gaat naar binnen, nodig voor regeneratie, nodig voor nieuwe groei.
Het leven is afwezig in het zichtbare, maar meer dan ooit aanwezig in het onzichtbare…
Het oude Yulefeest duurde 12 dagen. Oorspronkelijk vierden onze Germaanse voorouders deze 12 dagen vanaf de eerste Volle Maan na de zonnewende.
Met uitbundige vuren en feesten werd de geboorte van het licht gevoed en het wiel van het jaar weer in beweging gebracht zodat de dagen weer zouden lengen.

Midwinter is een prachtige tijd om te reflecteren op het afgelopen jaar. Om, terwijl de zon als het ware stil staat, het levensrad een paar dagen krakend tot stilstand komt, zelf ook stil te worden vanbinnen. De tijd dat de dagen het kortste zijn en de nachten het langst. Tijd van contemplatie, om via het donker ons innerlijke licht op te zoeken en geboren laten worden. En na de langste nacht van de midwinter equinox het licht te verwelkomen.

Soms werd dit terugkomen van het Licht voorgesteld als de geboorte van een licht kind, gaat er al een lichtje branden?

Volgens de oude Keltische overlevering bevalt op de donkerste dag van het jaar de grote godin diep in de aarde van het terugkerende zonlicht. Dat dit een belangrijk moment was, kunnen we afleiden uit het gegeven dat er zoveel verschillende bouwwerken zo ontworpen zijn, dat het zonlicht precies tijdens Midwinter naar binnen kon vallen.

Midwinter was zo ingeworteld en belangrijk in het leven van onze voorouders, dat de christelijke bekeerders het zelfs met dreigementen van hel en verdoemenis niet uitgeroeid kregen. Ze hadden geen andere keus dan de oorspronkelijke feesten te kerstenen. En zo werd het feest van de geboorte van Jezus Christus aan de winterzonnewende gekoppeld. Zelfs vandaag de dag zien we in de kerstviering nog veel heidense gebruiken terugkomen, zoals de kerstboom, de cadeautjes en het gezamenlijke feestelijke kerstmaal. Ook kennen we de serie van 12 heilige nachten na de kerst, eindigend met Driekoningen op 6 januari.

De Rauhnächte (ook wel Rooknachten of Ruwe Nachten genoemd) zijn twaalf heilige nachten die buiten de tijd vallen: twaalf nachten in de donkerste tijd van het jaar. Het is gebruikelijk stil te staan bij het afgelopen jaar en naar het komende jaar te kijken. Het zijn de nachten van het donkerste donker, waarin je tijd maakt voor zuivering, meditatie, toekomstverkenning en introspectie.

Wanneer je naar het Duitse woord voor Kerstmis kijkt, word het nog duidelijker: Weihnachten. Het gaat over meerdere heilige nachten, en dus niet enkel die ene nacht waarop het heilige kind geboren zou zijn. Het meervoud en de naam komt van de twaalf heilige nachten die de Rooknachten, Ruwe Nachten of Rauhnächte worden genoemd. Dat waren de nachten waarop niet gewerkt of gewassen mocht worden. Waarop je huis schoon en alle losse draadjes afgerond moesten zijn. Het spinnewiel mocht niet draaien. Nachten die eigenlijk buiten de tijd vielen en waarop je dus 'niets' mocht doen, behalve voorbereiden op de tijd die komen ging.

Een mooi ritueel wat je zelf kunt uitvoeren is om in de nacht van 21-22 december bewust het donker op te zoeken.
Zet alle lampen, kaarsen, internet en mobiele apparaten uit. Zoek de natuur op. Ga het donker in en beleef de nacht. En in alle vroegte, begroet het ochtendgloren, en vier de zonsopkomst met eten, kadootjes en gezelligheid.

Vind je dat net iets té om in de nacht het bos of de natuur in te gaan, bereid je dan voor door bewust je huis, je lichaam en je gedachten op te schonen. Vergeef de mensen waar je het afgelopen jaar nog onafgeronde zaken mee hebt. Schrijf briefjes waar je dankbaar voor bent. Zet de wekker om 3 uur nachts en ga met elkaar een uurtje in het donker (en stilte) zitten totdat de zon opkomt
Ook kun je in de periode daarna een droomdagboekje bijhouden. Vaak ontvang je in deze heilige (helende) nachten waardevolle boodschappen voor je ontwikkeling en toekomst.
Wil je meer weten of er zelf mee aan de slag? Er zijn een aantal mooie boekjes te vinden over de heilige nachten. En dit jaar organiseer ik een workshop en ceremonie op zondag 19 december als voorbereiding op deze bijzondere midwinter tijd. 

Lieke Deelstra

Werkplaatsstap.nl

 

Agenda Bewust Achterhoek