Bewust Achterhoek in 2022

EEN NIEUWE START: 2022

2022: verantwoordelijkheid, verbinding

Ieder jaar is een veelbewogen jaar en heeft z’n eigen boodschap aan de wereld en de mensen. Numerologisch gezien zit de wereld in 2022 in een 6-jaar. Dat is het getal van het nemen van verantwoordelijkheid. Wereldwijd gezien moeten we dus de verantwoordelijkheid nemen voor wat er op de aarde gebeurt. Dat is een niet mis te verstane opdracht.

We kunnen dat doen in verbinding met elkaar en met alles wat er op de aarde is. Met Bewust Achterhoek willen we dan ook verbinding creëren tussen de ondernemers die zich bij ons aangesloten hebben en met iedereen die op een bewuste manier in het leven staat. Het liefst doen we dat op een persoonlijke manier, door middel van netwerkbijeenkomsten. Dit is nu precies waarin we momenteel belemmerd worden. Maar in gedachten, meditaties, lichtsessies, noem maar op, kunnen we toch bij elkaar zijn.

We wensen jullie een heleboel lichtpunten in 2022. En hoe erg we ook op de proef gesteld worden: na iedere storm volgt altijd stilte en herstel. Laten we dat met z’n allen creëren!

Tineke.

Bijeenkomsten

De kerngroep Bewust Achterhoek heeft niet stil gezeten. En ondanks het feit dat de eerstvolgende nieuwjaarsnetwerkbijeenkomst in Bij de Rode Beuken niet doorgaat vanwege het corona-beleid, hebben wij toch een hoop nieuwe plannen om live bij elkaar te komen.

We hebben gemerkt dat mensen moe zijn van de online-bijeenkomsten. Vorig jaar hebben we de masterclasses georganiseerd, en hoe waardevol deze ook waren, de animo hiervoor loont niet de inspanning die we ons hiervoor moeten getroosten. We hebben dan ook besloten het roer om te gooien en ons tóch te richten op de live-bijeenkomsten. De enquête die we gehouden hebben gaf ook duidelijk aan, dat onze leden het fijn vinden om bij elkaar te komen en in netwerkbijeenkomsten elkaar te leren kennen en samenwerking aan te gaan.

We hebben daarom een schema opgesteld van om de drie weken een bijeenkomst. Deze zijn dan beurtelings: een netwerkcafé, een 'heppie-een-beter-idee-bijeenkomst', en een activiteit. 

Wat is een 'heppie-een-beter-idee' (in het vervolg afgekort tot 'heppie')? Tijdens een dergelijke bijeenkomst staat er een ondernemer centraal die een idee of een probleem heeft. Dit heeft hij of zij zelf al in beeld gebracht en er ook een plan voor uitgewerkt. Het kan echter zijn dat andere ondernemers hier een ander of beter idee over hebben, waar de ondernemer zelf niet opgekomen is. Na de presentatie gaan de aanwezigen uiteen in kleine groepen om er ideeën op los te laten. Daar komen vaak verrassende dingen uit, waar de ondernemer mee verder kan. Je kunt het beschouwen als een soort intervisie-bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zullen indien mogelijk plaatsvinden in Zelhem bij HIER Achterhoek. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle (óók aanstaande en ex-) ondernemers én voor belangstellenden die denken iets toe te kunnen voegen aan de vraagsteller. Zie meer in het volgende blokje.

Wat is een 'activiteit'? Dat kan van alles zijn: een lezing, workshop, wandeling, doe-activiteit, noem maar op, georganiseerd door een aanbieder in samenwerking met Bewust Achterhoek. Degene die de activiteit verzorgt krijgt hiervoor een kleine vergoeding. Deze activiteit is toegankelijk voor alle belangstellenden. Zie hierover ook meer in het volgende blokje.

 

Eerstvolgende Heppie-bijeenkomst

De eerstvolgende ‘heppie’ bijeenkomst is gepland op vrijdag 4 februari, van 15.00-17.00 uur. Uiteraard onder het voorbehoud dat we bijeen kunnen komen. Het wordt bekend gemaakt in de agenda.

Deze eerste Heppie-bijeenkomst staat in het teken van "Hoe kunnen we Bewust Achterhoek groter en aansprekender maken"? Daarvoor heeft de kerngroep voorwerk gedaan en worden de visie en doelen gedeeld met de aanwezigen. We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën! 

De locatie is HIER Achterhoek in Zelhem. Een fijne vergaderlocatie in een nieuw opgezet multifunctioneel centrum. (Klik hier alvast even op om een kijkje te nemen bij deze leuke  ruimte!)

Wil jij ook jouw plan of probleem voorleggen aan ervaringsdeskundigen? Neem dan contact op via de mail: tineke@bewustachterhoek.nl

Eerstvolgende Activiteit

De eerstvolgende activiteit is een lezing over het taoïsme van Hans Idink, aangevuld met Yuan-qi-gong mindful oefeningen van BA-aanbieder Ina van Smaalen. Dit vindt plaats in ’t Keldertje in Doetinchem, op 22 februari van 15.00-17.00 uur.

Iedere bij Bewust Achterhoek aangesloten aanbieder kan zich opgeven voor het verzorgen van een activiteit. Neem dan contact op via de mail: tineke@bewustachterhoek.nl 

 

Nieuwsbrieven

Er komt een kleine wijzigingen in de nieuwsbrieven. Vanaf nu komt er rond elke 1e van de maand een maandagenda uit. Rond de 15e van de maand zal er dan een uitgebreidere nieuwsbrief komen, met een column van een aangesloten aanbieder. De maandagenda wordt dan ook meegestuurd. De agenda zal in het vervolg een periode beslaan van 90 dagen, zodat evenementen die iets verderop in de tijd georganiseerd worden toch wat vaker in de agenda te zien zijn. Uiteraard zijn op de website altijd alle evenementen zichtbaar. 

Agenda Bewust Achterhoek