Nieuwsbrief eind november 2021

EIND NOVEMBER - de Sint is in zicht!

Het netwerkcafé van 10 november j.l. is ondanks alle corona-perikelen toch doorgegaan. Helaas met wat minder mensen dan gepland, om begrijpelijke redenen. 

Het was een leuke bijeenkomst, met veel zon, maar ook kou! We kregen een korte rondleiding over het terrein van De Stadsboerin. Ellen vertelde hoe zij hier 1,5 jaar geleden gestart is met haar initiatief om een stuk land te gaan verbouwen met een groep mensen samen. Het voormalige gevangenisterrein voldeed aan alle eisen hiervoor en met een zeer bescheiden startkapitaal heeft zij hier een prachtig gebeuren van gemaakt. Inclusief landwinkel, restaurant, varkenspoel, bloementuin... kortom, een genot om hier te zijn.

Lisanne van Bergen heeft in dit ex-gevangnis-complex haar werkruimte. Als video-maker die zich richt op ondernemers is zij natuurlijk vaker elders op locatie dan in haar eigen 'cel'. Zij vertelde over haar passie en het was leuk om de gevangenis ook van binnen te zien.

Zwaan Smale presenteerde zich als holistisch masseuse en enneagram-deskundige. Zij vertelde, door eigen ervaring wijs geworden, dat de sleutel tot het doorbreken van onverwerkte situaties, fysieke klachten, terugkerende patronen etc. in jezelf zit. Je lijf kan vertellen waar dat zit, en via integraal holistisch massage kan je daarmee in contact komen.

Ook als je geen aanbieder bent, maar bijvoorbeeld een nieuwsbrieflezer of facebookvolger, dan ben je van harte welkom bij de netwerkbijeenkomsten en de activiteiten die we organiseren. Wij vinden het altijd leuk om belangstellenden te leren kennen, ideeën uit te wisselen, etc. En jij kunt kennis maken met de aanbieders die er zijn, en bovendien een leuke prijs winnen tijdens de verloting. Dus, kom maar op en meld je aan voor de volgende bijeenkomst op 13 januari in Toldijk!

 

Sinterklaas kwam langs in de vorm van verlotingen!

Er is altijd een verloting tijdens de netwerkbijeenkomst. Deze keer was dat een jute tas, gevuld met producten uit de winkel van de Stadsboerin. De tas werd gewonnen door Frank Jong, die langskwam omdat hij geïnteresseerd was in wat Bewust Achterhoek doet. Wellicht mogen we hem binnenkort begroeten als nieuw lid.

Verder was er een verloting van 2 waardebonnen van Zwaan Smale die een presentatie hield. Zij geeft 2 gratis massage-sessies weg, en de mensen die de bon trokken mogen die bon ook nog eens weggeven aan 2 andere mensen. Wat een leuk cadeau! 

En niet tijdens de bijeenkomst, maar wel daarna, werd nog bekend wie het boek "Zo verhuis je slim" van Mieke van Driel heeft gewonnen. Een actie die via facebook liep. Milet Lourens is de winnares. Zij krijgt het boek thuisgestuurd. Dank je wel Mieke voor dit leuke idee om een boek te verloten!

Nieuwjaarslunch - 2022

Zet het in je agenda!

Op donderdag 13 januari komen we weer bij elkaar Bij de Rode Beuken, van Lara Abbink en Helene Knoester, Schiphorsterstraat 16 – 7227 NG Toldijk.

Het tijdstip is van 10.00-13.00 uur, en na de koffie is er om 12.30 uur een lichte lunch voor iedereen. Deze keer vragen we een eigen bijdrage van van € 15,--.

I.v.m. corona laten we van tevoren nog een bericht uitgaan over wel of niet doorgang met wel of niet QR-code of testen-voor-toegang.  

COLUMN

Er is weer een leuke column geschreven! Over paarden en pony's deze keer, van de hand van aanbieder Monique Weiden.

Paarden en pony’s zijn van nature prooi- en kuddedieren. Voor hen is het van levensbelang een duidelijke communicatie te hebben, want dit is hun overlevingsstrategie. De communicatie van paarden en pony’s verloopt grotendeels via lichaamstaal. Paarden reageren op mensen, zoals ze ook op elkaar reageren. Ze geven non-verbale signalen af, die, als je ze goed interpreteert, mensen bewust kunnen maken van hun eigen (vaak onbewuste) gedragspatronen.

Een paard is dus bij uitstek een dier dat mensen kan spiegelen en hen zodoende kan helpen om hun gedrag te analyseren, waardoor de mens op weg geholpen kan worden naar gedragsverandering.

Dieren spelen geen spelletjes, werken geen lijstjes af etc. Tijdens een coachsessie met een paard loopt het dier vrij om je heen en reageert precies zoals het dat in de vrije natuur ook zou doen. Er komen vaak verrassende dingen naar voren, waar wij mensen weer ons voordeel mee kunnen doen.

Voor het coachen met paarden is het niet van belang of je ervaring hebt met paarden of pony’s. Ook mensen met angst voor paarden kunnen deelnemen aan een coachtraject met paarden. Er wordt dan gewerkt met kleine stapjes naar het paard toe en de angst zal na verloop van tijd juist afnemen. Sommige sessies, of delen daarvan, kunnen plaatsvinden zonder het paard of de pony.

Een sessie met een paard of pony is altijd een belevenis en zal je ogen openen voor wat een dier een mens kan laten zien!

Monique Weiden, gecertificeerd paardencoach, www.deweidenpaardencoaching.nl

 

Wil je ook een column schrijven, stuur dan een mail naar tineke@bewustachterhoek.nl 

Agenda Bewust Achterhoek