Nieuwsbrief maart: krijgen we nog stormen?

Maart: krijgen we nog stormen?

Hevige stormen, afgewisseld met stralende dagen! Wat een bijzondere tijd! Tijdens mijn wandelingen ontwaarde ik meren, waar ik toch zeker wist dat er eerst gewoon weiland was (zie foto hieronder!). En waar is het mooie labyrint langs de IJssel gebleven? Alles onder water.

Deze foto is gemaakt in de buurt van kasteel Hackfort. Een voordeel van dit regenseizoen is wel, dat er prachtige foto's te maken zijn.

Maar even een terugblik op onze bijeenkomst met Hans Idink en Ina van Smaalen bij een ander kasteel: De Kelder in Doetinchem. Wat een inspirerende plek voor een ontmoeting met Hans Idink, wiens missie het is mensen tot bloei te laten komen door ze te helpen een passende levensfilosofie te vinden. Ina van Smaalen gaf hierbij een aantal oefeningen vanuit de Yuan Qigong, om dicht bij jezelf te kunnen blijven, met meer aandacht voor wat er om je heen gebeurt. Het werd een hele interactieve middag, waarbij de deelnemers vragen stelden en ervaringen deelden. 

We vonden dit allemaal voor herhaling vatbaar. Na afloop bleek, dat sommige deelnemers niet begrepen hadden dat de activiteiten die Bewust Achterhoek organiseert voor iedereen toegankelijk zijn. Op deze plek wil ik dan nog eens nadrukkelijk vermelden dat dat zeker wel het geval is. Al onze activiteiten die op de social media en op de website vermeld worden, zijn toegankelijk voor alle belangstellenden, waarbij we ons dan kunnen voorstellen dat de Heppie-sessies mogelijk niet zo interessant zijn voor niet-ondernemers. 

Het volgende netwerkcafé is op 16 maart bij Gastgalerij Ankomm'n te Winterswijk. Open voor iedereen dus! Kijk op de agenda om je op te geven.

We gaan op verzoek binnenkort ook activiteiten op de avond organiseren. Tot nu toe hadden we onze ontmoetingen overdag gepland, omdat we niet wisten wanneer de avondklok er af zou gaan. Maar het is tijd voor avondbijeenkomsten! Hou de agenda in de gaten. 

 

MIDZOMERWANDELING - 18 JUNI

De midzomerwandeling die we jaarlijks organiseren zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 18 juni. Zet het alvast in je agenda! Het wordt deze keer een prachtige wandeling in de buurt van landgoed Slangenburg bij Doetinchem. 

Nieuwe aanbieders

In februari zijn er 2 nieuwe aanbieders bij gekomen:

1. Francis Lawa, met haar Praktijk Francis. Francis laat mensen ontdekken hoe klachten verlicht kunnen worden en de natuurlijke herstelkracht versterkt wordt door écht even in te checken en spanning te ontladen. Er komt ruimte voor een energieker en vrolijker lijf en leven.

Benieuwd naar haar behandelingen? Maak gauw een afspraak! 

2. Verder hebben de initiatiefnemers van HIER Achterhoek, de locatie waar wij onze Heppie-bijeenkomsten houden, en het team van Bewust Achterhoek besloten om een ruil aan te gaan, om zo elkaar te versterken en te helpen om meer zichtbaarheid te genereren. Als er voor onze leden interessante bijeenkomsten zijn bij HIER Achterhoek, dan zullen jullie dit in onze agenda tegenkomen. Wij zijn zelf zichtbaar onder de knop "Vrienden" van hun website hierachterhoek.nl 

 

EEN LEVENDIG, VERBINDEND EN INSPIREREND NETWERK

Dat is wat Bewust Achterhoek nastreeft. We willen graag een levendige interactie met onze aanbieders en met belangstellenden. We kunnen inmiddels weer live bij elkaar komen en de kennismaking met elkaar hernieuwen. We roepen jullie op om in groten getale te komen bij onze netwerkbijeenkomsten, van welke aard dan ook.

Binnenkort krijgt iedereen een mail van één van de leden van ons kernteam. Daarin wordt gevraagd of je het goed vindt om een keer gebeld te worden, om het erover te hebben wat jij van Bewust Achterhoek verwacht, of je nog ideeën hebt, of je een keer iets wilt organiseren, noem maar op. 

De leden van het kernteam zijn: 

Agnes Tuinte - Agnesziet

Barbara Ligtenberg - Bli-j Coaching

Caroline Steenbergen – CS2

Coördinator: Tineke Veenstra - Kernkracht10

Je kunt altijd een gesprek aangaan met één van ons. Hiervoor kun je een mail sturen naar tineke@bewustachterhoek.nl Je mail wordt dan doorgezet naar één van de leden van het team. Je kunt ook een voorkeur aangeven.

 

Column van Monique Weiden

En dan nu de column, die deze keer gaat over autisme. Een veel gehoord woord. Maar wat is het nu precies? Is het wel precies te definiëren?

Autisme

Voor mensen met (kenmerken van) autisme kan het leven zo nu en dan behoorlijk ingewikkeld zijn. Er is vaak veel onbegrip en onduidelijkheid.

Veel mensen herkennen zich in autisme of bepaalde kenmerken ervan. Toch rust er nog steeds een soort taboe op. Als je over autisme praat, denken veel mensen al aan personen met beperkingen uit andere hoeken. 
Toch komt de diagnose autisme (ASS) steeds vaker voor, bij zowel mannen als vrouwen. Het betekent echter niet dat het bij veel mensen direct zichtbaar is. 

Kenmerken van autisme kunnen bijvoorbeeld zijn:
* moeite hebben met samenhang en betekenisverlening of alles heel letterlijk opvatten,
* moeite met plannen, organiseren, en uitvoeren van gedrag,
* beperkt inzicht in jezelf, de ander en de invloed van je eigen gedrag op de ander,
* problemen in de prikkelverwerking door over,- en onder gevoeligheid op de zintuigen.

Wat is/doet een autismecoach?

* De coach snapt wat autisme is en kan op de cliënt persoonlijk inzoomen
* Geeft praktische en to the point coaching, geen geneuzel of jarenlange therapie, maar gaat kort en krachtig aan de slag
* Verschaft helderheid over hoe de opgedane inzichten vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk, zodat er ook effect merkbaar is.
* Scherpt de eigen vaardigheden aan, zodat de cliënt goed uit zijn/haar woorden komt en miscommunicatie voorkomen kan worden.
* Ontwikkelt een ‘handleiding voor het leven’, waardoor er begrip ontstaat over hoe autisme bij de cliënt werkt, waardoor hij/zij meer plezier in het leven heeft.
* Gaat niet meer uitvogelen hoe de cliënt samen met partner, vriend of collega een goed gesprek kan voeren, maar pakt de kern aan.

Hoe zou het er voor jou uitzien als je: 

  • minder stress en meer balans in je leven hebt?

  • stress signalen eerder leert herkennen? 

  • meer energie hebt voor de dingen die voor jou belangrijk zijn?

  • beter om kunt gaan met onduidelijkheden en veranderingen? 

Wanneer iemand lekker in z’n vel zit, ervaart hij minder stress en is er meer balans. Omgaan met veranderingen en onduidelijkheden gaat dan gemakkelijker. Prettig voor alle partijen!

 

Monique Weiden
www.deweidenpaardencoaching.nl

 

 

Bewust Aanbod

Agenda Bewust Achterhoek