EEN NIEUWE START! 2022.

EEN NIEUWE START: 2022

2022: verantwoordelijkheid, verbinding

Ieder jaar is een veelbewogen jaar en heeft z’n eigen boodschap aan de wereld en de mensen. Numerologisch gezien zit de wereld in 2022 in een 6-jaar. Dat is het getal van het nemen van verantwoordelijkheid. Wereldwijd gezien moeten we dus de verantwoordelijkheid nemen voor wat er op de aarde gebeurt. Dat is een niet mis te verstane opdracht.

We kunnen dat doen in verbinding met elkaar en met alles wat er op de aarde is. Met Bewust Achterhoek willen we dan ook verbinding creëren tussen de ondernemers die zich bij ons aangesloten hebben en met iedereen die op een bewuste manier in het leven staat. Het liefst doen we dat op een persoonlijke manier, door middel van netwerkbijeenkomsten. Dit is nu precies waarin we momenteel belemmerd worden. Maar in gedachten, meditaties, lichtsessies, noem maar op, kunnen we toch bij elkaar zijn.

We wensen jullie een heleboel lichtpunten in 2022. En hoe erg we ook op de proef gesteld worden: na iedere storm volgt altijd stilte en herstel. Laten we dat met z’n allen creëren!

Tineke.

Veranderingen m.b.t. nieuwsbrief!

Aanbieders opgelet: er gaat iets wijzigen in de opzet en frequentie van de nieuwsbrief. 

Tot nu toe was het zo, dat er rond de 1e en de 15e van de maand een nieuwsbrief gestuurd werd naar de aanbieders, met wetenswaardigheden die alleen voor de leden bestemd waren, en dus niet voor het grote publiek. In deze brief stond een oproep om de agenda te vullen, omdat er een week later een nieuwsbrief de deur uit zou gaan naar alle lezers.

Dit gaat veranderen, omdat er kennelijk te veel onduidelijkheden waren  over de verschillende nieuwsbrieven. In het vervolg zal de volgende frequentie gehanteerd worden:

- Rond de 1e van de maand komt er een ‘echte’ nieuwsbrief, inclusief column, die zowel voor de aanbieders als voor de lezers is. De agenda wordt hier altijd aan toegevoegd. Er komt geen speciale vooraf-aankondiging meer. Aanbieders moeten dus zelf in de gaten houden dat ze de agenda vullen. Dat kan al een jaar van te voren.

- Rond de 15e van de maand verschijnt er dan alleen een maandagenda, die zowel naar de aanbieders als naar de lezers gaat. Deze zal een periode van 45 dagen beslaan (i.p.v. 30, zoals nu het geval is).

- Incidenteel gaat er een nieuwsbrief de deur uit met zaken die alleen voor de aanbieders interessant zijn. Zoals bijvoorbeeld een oproep om een activiteit te organiseren, een column te schrijven of een mededeling m.b.t. een verandering in de website. Dit zal duidelijk aangekondigd worden met "Extra nieuwsbrief voor aanbieders". 

Deze keer zal er rond 6 januari een algemene nieuwsbrief verstuurd worden, met nieuwjaarswensen en andere zaken.  Vul dus je agenda! 

 

Bijeenkomsten

We hebben als werkgroep niet stil gezeten. En ondanks het feit dat de eerstvolgende nieuwjaarsnetwerkbijeenkomst in Bij de Rode Beuken niet doorgaat vanwege het corona-beleid, hebben wij toch een hoop nieuwe plannen om live bij elkaar te komen.

We hebben gemerkt dat mensen moe zijn van de online-bijeenkomsten. Vorig jaar hebben we de masterclasses georganiseerd, en hoe waardevol deze ook waren, de animo hiervoor loont niet de inspanning die we ons hiervoor moeten getroosten. We hebben dan ook besloten het roer om te gooien en ons tóch te richten op de live-bijeenkomsten. De enquête die we gehouden hebben gaf ook duidelijk aan, dat onze leden het fijn vinden om bij elkaar te komen en in netwerkbijeenkomsten elkaar te leren kennen en samenwerking aan te gaan.

We hebben daarom een schema opgesteld van om de drie weken een bijeenkomst. Deze zijn dan beurtelings: een netwerkcafé, een 'heppie-een-beter-idee-bijeenkomst', en een activiteit. 

Wat is een 'heppie-een-beter-idee' (in het vervolg afgekort tot 'heppie')? Tijdens een dergelijke bijeenkomst staat er een ondernemer centraal die een idee of een probleem heeft. Dit heeft hij of zij zelf al in beeld gebracht en er ook een plan voor uitgewerkt. Het kan echter zijn dat andere ondernemers hier een ander of beter idee over hebben, waar de ondernemer zelf niet opgekomen is. Na de presentatie gaan de aanwezigen uiteen in kleine groepen om er ideeën op los te laten. Daar komen vaak verrassende dingen uit, waar de ondernemer mee verder kan. Je kunt het beschouwen als een soort intervisie-bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zullen indien mogelijk plaatsvinden in Zelhem bij HIER Achterhoek.

Wat is een 'activiteit'? Dat kan van alles zijn: een lezing, workshop, wandeling, doe-activiteit, noem maar op, georganiseerd door een aanbieder in samenwerking met Bewust Achterhoek. Degene die de activiteit verzorgt krijgt hiervoor een kleine vergoeding. Zie hierover ook meer in het volgende blokje.

 

Eerstvolgende Heppie-bijeenkomst

De eerstvolgende ‘heppie’ bijeenkomst is gepland op vrijdag 4 februari, van 15.00-17.00 uur. Uiteraard onder het voorbehoud dat we bijeen kunnen komen. Het wordt bekend gemaakt in de agenda.

Deze eerste Heppie-bijeenkomst staat in het teken van "Hoe kunnen we Bewust Achterhoek" groter en aansprekender maken. Daarvoor heeft de kerngroep voorwerk gedaan en worden de visie en doelen gedeeld met de aanwezigen. We zijn erg benieuwd naar de ideeën van jullie! 

De locatie is HIER Achterhoek in Zelhem. Een fijne vergaderlocatie in een nieuw opgezet multifunctioneel centrum. (Klik hier alvast even op om een kijkje te nemen bij deze leuke  ruimte!)

Wil jij ook jouw plan of probleem voorleggen aan ervaringsdeskundigen? Neem dan contact op via de mail: tineke@bewustachterhoek.nl

Eerstvolgende Activiteit

De eerstvolgende activiteit is een lezing over het taoïsme van Hans Idink, aangevuld met Yuan-qi-gong mindful oefeningen van BA-aanbieder Ina van Smaalen. Dit vindt plaats in ’t Keldertje in Doetinchem, op 22 februari van 15.00-17.00 uur.

Wil jij ook een activiteit verzorgen? Neem dan contact op via de mail: tineke@bewustachterhoek.nl 

 

Agenda Bewust Achterhoek